Studium


Dějiny homeopatie
Směry současné homeopatie
Klasická homeopatie – Kentův model
Skupiny homeopatických léků
Odebírání případu
Heringovy zákony
Materia medika – obrazy homeopatických léků 
Opelkova metoda „Nauka o homeopatických vrstvách“
Opelkova metoda „Nauka o Formách“
Miasmatické skupiny
Opelkova metoda „Nauka o celku a jednotlivostech“
Opelkova metoda „Nauka o liniích”

3 roky (1x měsíčně: Materie medica, Repertorium, homeopatická filozofie, homeopatická farmacie a klinická praxe).
Dále možnost navštěvovat kurs medicínských znalostí pro ty homeopaty,
kteří nejsou absolventy lékařské fakulty nebo střední zdravotnické školy.

Pro to, abyste se mohli zúčastnit závěrečných zkoušek v České skole klasické a postklasické homeopatie,
je nutná minimálně 80 % účast na studiu v České škole během všech ročníků.

1 800,- Kč za jeden víkend – platí se vždy přímo na místě před zahájením výuky.

Nemůžete-li se z nejrůznějších důvodů účastnit celého víkendu studia, tj. chcete-li být přítomni např. pouze na sobotní přednášce, musíme od vás vzhledem k nákladům s víkendem spojeným (pronájem sálu, odměna lektorům)

požadovat plnou finanční částku za tento víkend,
tj. 1 800 Kč. Probranou látku je možné následně vyžádat od vyučujícího.

Praha: sobota 9 – 13, 14 – 20 hodin, neděle 9 – 14 hodin
Brno: sobota 10 – 14, 15 – 20 hodin, neděle 9 – 15 hodin

Studium je završeno po třech letech závěrečnou písemnou i ústní zkouškou z celé probírané látky, zahrnující i praktickou část (vyhodnocení odebrání a návrhu vedení případu pacienta).

Supervize (praktické odebírání a vedení případů) probíhají v posledních dvou ročnících studia.

Po složení závěrečné zkoušky získávají posluchači diplom České školy klasické a postklasické homeopatie.

Již v průběhu studia současně nabízíme studentům ve spolupráci s Českou komorou klasické homeopatie poradenství pro založení svojí vlastní praxe (legislativa, možnosti praktikování klasické homeopatie v ČR a v zemích EU apod.)

Před zahájením studia v České škole není nutné, aby posluchači investovali do nákupu studijní literatury –

vše důležité a potřebné vám bude doporučeno na jednom z úvodních seminářů.

Přihláška ke studiu

Přejít nahoru